Discuri abrazive

Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 678008 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 678008 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 678008
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 120; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 120; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 120; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 120; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 120; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 120; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 10 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 674288
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 240; Cod: 678008 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 240; Cod: 678008 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 240; Cod: 678008
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 678008 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 678008 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 678008
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 678008 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 678008 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 678008
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 120; Cod: 678008 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 120; Cod: 678008 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 120; Cod: 678008
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 678008 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 678008 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri F / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 678008
0,94 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 678008 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 678008 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 678008
0,70 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 678008 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 678008 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu 6 Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 678008
0,70 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 120 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 120 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 120
0,98 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 100 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 100 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 100
1,05 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 80 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 80 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 80
1,05 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 60 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 60 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 60
1,05 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 120 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 120 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 120
0,68 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 100 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 100 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 100
0,68 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 80 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 80 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 80
0,68 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 60 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 60 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 60
0,68 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 40 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 40 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 40
0,68 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 80 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 80 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 80
0,81 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 60 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 60 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 60
0,81 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 40 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 40 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 40
0,63 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 240; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 240; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 240; Cod: 674288
0,70 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 180; Cod: 674288
0,70 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 150; Cod: 674288
0,70 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 100; Cod: 674288
0,70 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 80; Cod: 674288
0,70 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 60; Cod: 674288
0,70 €
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 40; Cod: 674288 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 40; Cod: 674288 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici fara Gauri Norton / D[mm]: 210; G[#]: 40; Cod: 674288
0,70 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 120; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 120; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 120; G: 8 Produs realizat din granule...
0,98 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 100; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 100; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 100; G: 8 Produs realizat din granule...
0,98 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 80; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 80; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 80; G: 8 Produs realizat din granule...
0,98 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 60; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 60; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 60; G: 8 Produs realizat din granule...
0,98 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 40; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 40; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 180; G[#]: 40; G: 8 Produs realizat din granule...
0,98 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 120; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 120; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 120; G: 8 Produs realizat din granule...
0,68 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 100; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 100; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 100; G: 8 Produs realizat din granule...
0,68 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 60; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 60; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 60; G: 8 Produs realizat din granule...
0,68 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 40; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 40; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 150; G[#]: 40; G: 8 Produs realizat din granule...
0,68 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 120; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 120; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 120; G: 8 Produs realizat din granule...
0,76 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 100; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 100; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 100; G: 8 Produs realizat din granule...
0,75 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 60; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 60; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 125; G[#]: 60; G: 8 Produs realizat din granule...
0,76 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 120; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 120; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 120; G: 8 Produs realizat din granule...
0,55 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 100; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 100; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 100; G: 8 Produs realizat din granule...
0,55 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 60; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 60; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 60; G: 8 Produs realizat din granule...
0,55 €
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 40; G: 8 NEU
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 40; G: 8 Discuri abrazive
Disc Abraziv Prindere Arici cu Gauri / D[mm]: 115; G[#]: 40; G: 8 Produs realizat din granule...
0,55 €
Disc Abraziv ETP A60 Inox / D[mm]: 115; B[mm]: 1 NEU
Disc Abraziv ETP A60 Inox / D[mm]: 115; B[mm]: 1 Discuri abrazive
Disc Abraziv ETP A60 Inox / D[mm]: 115; B[mm]: 1 Discuri de taiere inox _x000D_ Pentru polizoare...
0,54 €
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 230; B[mm]: 1.9 NEU
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 230; B[mm]: 1.9 Discuri abrazive
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 230; B[mm]: 1.9 Discuri de taiere inox _x000D_ Pentru polizoare...
1,86 €
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 180; B[mm]: 1.6 NEU
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 180; B[mm]: 1.6 Discuri abrazive
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 180; B[mm]: 1.6 Discuri de taiere inox _x000D_ Pentru polizoare...
1,15 €
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 125; B[mm]: 1.6 NEU
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 125; B[mm]: 1.6 Discuri abrazive
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 125; B[mm]: 1.6 Discuri de taiere inox _x000D_ Pentru polizoare...
0,60 €
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 115; B[mm]: 1.6 NEU
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 115; B[mm]: 1.6 Discuri abrazive
Disc Abraziv ETP A46 Inox / D[mm]: 115; B[mm]: 1.6 Discuri de taiere inox _x000D_ Pentru polizoare...
0,55 €
Disc Abraziv ETP A24 Inox / D[mm]: 125; B[mm]: 6 NEU
Disc Abraziv ETP A24 Inox / D[mm]: 125; B[mm]: 6 Discuri abrazive
Disc Abraziv ETP A24 Inox / D[mm]: 125; B[mm]: 6 Discuri de taiere inox _x000D_ Pentru polizoare...
1,08 €
Ergebnisse anzeigen 1 bis 60 von 207